Myslivost

Lesní správa Litvínov provozuje ve vlastní režii myslivost v honitbě Mackov, honitbě Nové Město, honitbě Stropník, honitbě Barvář a v honitbě Obora Červený Hrádek.

Honitba Mackov

Celková výměra honitby je 1 316 ha, z toho zemědělská půda činí 235 ha, lesní půda 890 ha a ostatní pozemky 191 ha.

Normovanou zvěří v honitbě Mackov je zvěř vysoká (21 ks) a srnčí (22 ks).

Ročně se v honitbě loví přibližně kolem 129 ks spárkaté zvěře. Tím je myšlena srnčí, vysoká a černá zvěř.

Honitba Nové Město

Celková výměra honitby je 1 366 ha, z toho zemědělská půda činí 118 ha, lesní půda 975 ha a 273 ha ostatní pozemky.

Normovanou zvěří v honitbě Nové Město je zvěř vysoká (13 ks), srnčí (8 ks) a zvěř černá (5 ks).

Ročně se v honitbě loví přibližně kolem 155 ks spárkaté zvěře. Tím je myšlena srnčí, vysoká a černá zvěř.

Honitba Stropník

Celková výměra honitby je 1 514 ha, z toho zemědělská půda činí 116 ha, lesní půda 1339 ha a 59 ha ostatní pozemky.

Normovanou zvěří v honitbě Stropník je zvěř vysoká (13 ks), srnčí (33 ks) a zvěř černá (8 ks).

Ročně se v honitbě loví přibližně kolem 161 ks spárkaté zvěře. Tím je myšlena srnčí, vysoká a černá zvěř.

Honitba Barvář

Celková výměra honitby je 1 533 ha, z toho zemědělská půda činí 154 ha, lesní půda 1376 ha a 3 ha ostatní pozemky.

Normovanou zvěří v honitbě Barvář je zvěř vysoká (14 ks), srnčí (34 ks) a zvěř černá (9 ks).

Ročně se v honitbě loví přibližně kolem 113 ks spárkaté zvěře. Tím je myšlena srnčí, vysoká a černá zvěř.

Obora Červený Hrádek

Celková výměra honitby je 281 ha, hospodářská půda v oboře činí 17 ha, lesní půda 255, vodní plocha 2 ha, ostatní pozemky 7 ha.

V honitbě Obora Červený Hrádek je normována zvěř dančí (100 ks) a mufloní (30 ks).

Obora byla vybudována na úpatí Krušných Hor ve druhé polovině 19. století šlechtickým rodem Buquoyů nedaleko zámku Červený Hrádek a zřízena byla za účelem chovu jelení a dančí zvěře.

V roce 1898 zámek získal rod Hohenlohe, který z důvodu poškozeného oplocení, nechal oboru zrušit.

Po druhé světové válce přešla lesní část pod správu státních lesů a v roce 1986 bylo rozhodnuto o výstavbě obory nové, v listopadu 1989 byla obora uznána pod názvem Obora Červený Hrádek.

V současné době je Obora Červený Hrádek od května do září od 9:00 do 18:00 a v období říjen–duben od 9:00 do 15:00 přístupná veřejnosti.