Fotogalerie 2020

Krmení zvěře – Petrovice, konáno dne 17.12. 2020

Dětský den Lesná, konaný dne 6. 9. 2020

Příměstský tábor při soukromě sportovní škole v Litvínově ze dne 28.7.2020

Krmení zvěře – Petrovice, konáno dne 18.12. 2020

S revírníkem Lukášem Křídlem byly děti u telnického krmelce. Pro lesní zvířátka děti přinesly mrkev a jablka. Společně s panem revírníkem vše odnesli do krmelce, kam přidali i pořádnou dávku sena. Cestou ke krmelci vyprávěl pan revírník dětem o životě lesní zvěře a seznámil je také s tím, co práce revírníka obnáší. Děti se dozvěděly, jak se starat o les, aby byl krásný a všem se v něm líbilo.

Dětský den Lesná, konaný dne 6. 9. 2020

Dětský den na Lesné je každoročně společným dílem Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná a naší lesní správy. V prostředí Krušných hor se děti zábavnou formou dozvídají zajímavé informace o lese, jeho fungování a přínosu pro životní prostředí i pro člověka. Také si mohly v rámci stánku s lesní pedagogikou zkusit sjednotit „rodinky“ lesní zvěře. Ne každému se to hned napoprvé povedlo, a tak nám kolikrát daly dohromady srnu s kolouchem a daňkem. Nakonec se však „rodinky“ zvěře sešly tak, jak mají a všichni byli spokojeni.

Příměstský tábor při soukromé sportovní škole v Litvínově ze dne 28.7.2020

Na Klínech u Staré školy se děti setkaly s revírníkem Janem Bradáčem. Dozvěděly se toho spoustu o hospodaření v lese a také o velkém nepříteli lesa současné doby – o kůrovci a o boji s ním.  Nakonec si děti vyzkoušely i práci v lese – vysázely 100 sazenic buku lesního a uvědomily si, jak je tato práce náročná a co vše je nutné pak ještě udělat, aby z malého stromečku vyrostl obrovský strom. Věříme, že po takovéto zkušenosti již tyto děti nebudou nikdy v lese lámat větve nebo snad ničit malé stromky.

Fotogalerie 2019